Eerste succes samenwerking Alfa Commercial Finance en Fyndoo is een feit!

Sinds afgelopen maand is het mogelijk om via Fyndoo Advise financieringsaanvragen in te dienen bij factoringmaatschappij Alfa Commercial Finance. Maar hoe werkt factoring precies en wanneer is dit interessant voor jouw klanten?


Wat is factoring?

Alfa Commercial Finance biedt een rekening courant-krediet aan op basis van de debiteurenportefeuille van een ondernemer, oftewel de gefactureerde omzet. De belangrijkste reden waarom hier vaak voor wordt gekozen, is dat er doorgaans meer financieringsruimte gecreëerd kan worden dan bij een reguliere bankfinanciering. Daarnaast zorgt het uitbesteden van het debiteurenbeheer vaak voor een verkorting van de periode dat de vorderingen uitstaan. Ook zijn de debiteurenvorderingen, onder bepaalde voorwaarden, verzekerd tegen bijvoorbeeld faillissement van een opdrachtgever.


Wanneer kies je voor factoring?

Alfa Commercial Finance neemt het debiteurenbeheer over én dekt het debiteurenrisico af. Binnen 24 uur krijgt een ondernemer 80% van de factuurwaarde gefinancierd. Dit zorgt ervoor dat een ondernemer zorgeloos zaken kan doen en flexibel beschikking heeft over zijn of haar liquiditeiten. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn in geval van een bedrijfsovername, waarvoor tijdelijk een grotere financieringsbehoefte ontstaat. Of wanneer de betalingstermijnen van crediteuren kort zijn en die van debiteuren juist lang. Óf in geval van groeiplannen, zoals ook voor de groothandel die onlangs financiering vond bij Alfa Commercial Finance.


Een voorbeeld uit de praktijk

De groothandel in kwestie had ambitieuze plannen, maar de cashflow bleek onvoldoende om deze groei te financieren. Door een verhuizing werd er fors bespaard op huur- en personeelskosten, maar uit de jaarcijfers van 2019 bleek dit kostenvoordeel nog niet. De prognosemodule van Fyndoo Advise heeft dit inzichtelijk gemaakt. Hiermee kon de adviseur eenvoudig de aanvraag onderbouwen. De kredietaanvraag is daardoor succesvol ingediend bij de kredietcommissie, wat tot een goede financieringsoplossing voor de ondernemer heeft geleid. 

Dankzij de debiteurenfinanciering kan deze groothandel verdere groei mogelijk maken. Doordat de onderneming bovendien sneller zijn leveranciers kan betalen, wordt tevens geprofiteerd van leverancierskorting. 


Aanvraag indienen

Nog geen gebruiker, maar wel benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan hier voor meer informatie.

Ben je gebruiker van Fyndoo Advise en wil je een aanvraag indienen bij Alfa Commercial Finance? Download dan onderstaand stappenplan.


Alfa Commercial Finance

Ontdek hoe je in Fyndoo Advise stap-voor-stap een gestructureerde aanvraag indient bij Alfa Commercial Finance.