4 soorten factoring: welk type past het beste bij jouw klant?

Factoring heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen als financieringsoplossing. Ook de soorten factoring zijn vandaag de dag enorm gegroeid. Dat maakt de keuze voor een passende financieringsoplossing nog lastiger, want welk factoring type past nu het beste bij jouw klant? In deze blog introduceren we de 4 meest voorkomende vormen.


American factoring

American Factoring is uitermate geschikt voor het MKB & ZZP. Je verkoopt je b2b-facturen als ondernemer – direct na levering van je product of dienst – aan een factoringmaatschappij. Vervolgens ontvangt de ondernemer direct zijn geld en wacht het factoringbedrijf op de betaling van de opdrachtgever. Naast deze bevoorschotting, nemen sommige aanbieders hierbij ook het debiteurenbeheer en kredietrisico over, zodat ondernemers 100% verzekerd zijn van hun geld. De voorwaarden zijn flexibel: zo is het contract eenvoudig opzegbaar, zijn er geen minimum omzeteisen en zijn de debiteuren vrij te bepalen.

Het factuurbedrag dat direct wordt uitbetaald wisselt per aanbieder. Er zijn factoraars die géén depot hanteren. Dit betekent dat zij direct 100% van het factuurbedrag uitbetalen, min de gebruikelijke factoringkosten die we verderop toelichten. Andere factoringbedrijven hanteren wél een depot en betalen 70-90% van het factuurbedrag direct uit min de kosten. Het overige percentage wordt dan pas uitbetaald, zodra de opdrachtgever binnen de betalingstermijn heeft betaald. Betaalt hij later? Dan wordt in sommige gevallen een boete in rekening gebracht van 0.1% per dag.


Traditionele factoring

Traditionele factoring (via de bank) is juist interessant voor grootbedrijven. Als ondernemer verpand je je hele debiteurenportefeuille aan een geldverstrekker, veelal de bank. Vervolgens financiert zij een krediet op basis van 70-90% van de waarde van de portefeuille, min de kosten. De bank stelt de overige 10-30% beschikbaar, als de debiteuren betalen binnen de afgesproken betaaltermijn. Voor ondernemers neemt de kredietruimte dus toe, zodra er facturen bij komen of zijn voldaan. Sommige traditionele factoraars nemen ook het debiteurenbeheer en kredietrisico over. Het contract is langlopend (2 tot 3 jaar). 

De bank houdt maximale concentratiegraden per debiteur aan. De omzet mag in dat geval bijvoorbeeld voor maximaal 25% bestaan uit de inkomsten van één opdrachtgever. Als die situatie zich voordoet, kan je je klant adviseren om te kiezen voor een combinatie van factoring soorten. Bijvoorbeeld door voor deze specifieke opdrachtgever gebruik te maken van American Factoring. Soms wil de bank in overleg namelijk enkele debiteuren uitsluiten van het pandrecht. 


Reverse factoring

Reverse Factoring werkt volgens een omgekeerde factoringtechniek. Als ondernemer verkoop je namelijk de door jou te betalen facturen. Deze vorm is vooral geschikt voor het grootbedrijf dat met veel kleine leveranciers werkt. Heeft de leverancier producten of diensten geleverd? Dan ontvang je als ondernemer (lees debiteur) een factuur van hem. Deze wordt door de ondernemer goedgekeurd en er wordt een betaalgarantie afgegeven. Vervolgens worden de facturen overgedragen aan een factoringmaatschappij. Deze betaalt de factuur aan de leverancier op een overeengekomen moment, voor de vervaldatum. De ondernemer betaalt de factuur en bijkomende kosten (zie hieronder) later terug aan het factoringbedrijf.

Dankzij deze factoringvorm beschikken beide partijen over meer werkkapitaal. Want leveranciers krijgen hun facturen eerder betaald en de ondernemer houdt langer geld in kas. Bovendien kan in sommige gevallen onderhandeld worden met de leverancier over voordelen, zoals gunstigere voorwaarden of kortingen, omdat hij zijn facturen eerder betaald krijgt. Goed om op deze kansen te wijzen in je advies!


Inkoopgarantie met factoring

Uniek in de markt is inkoopgarantie met factoring via Svea Finans, het alternatief voor inkoopfinanciering. Dit biedt uitkomst wanneer de bank geen krediet verstrekt, leveranciers geen leverancierskrediet afgeven en een ondernemer zelf onvoldoende middelen heeft om (grote) facturen voor te financieren. Deze vorm is geschikt voor groothandels, producenten en MKB’ers die zelf moeten inkopen om een bestelling gereed te maken en te kunnen leveren voordat zij kunnen factureren. 

De leverancier krijgt in dit geval de garantie dat de factoringmaatschappij de inkoopfactuur aan haar voldoet. Vervolgens levert de leverancier de benodigde producten aan de ondernemer, die maakt ze klaar en levert aan de opdrachtgever. De factoraar betaalt dan de inkoopfactuur aan de leverancier, als ondernemer krijg je het verschil tussen de verkoop- en inkoopfactuur na levering direct betaald. Zo kan de ondernemer grote orders wél aannemen en de inkoop in het vervolg wellicht zelf financieren. 


Kosten factoring

De kosten van factoring verschillen per soort. Wij zetten de kosten per factoringtype op een rij:

  • American Factoring: 1-6% van het factuurbedrag. Regelmatig komen daar administratiekosten, abonnementskosten en kosten voor creditchecks bij. 
  • Traditionele Factoring: Verschillende provisies, zoals: afsluit-, omzet-, bereidstellings- en kredietprovisie (rente). De kosten bij elkaar opgeteld, zijn naar schatting rond de 1% van de waarde van de debiteurenportefeuille (dit geldt alleen bij een omzet vanaf €10 miljoen p/j).
  • Reverse factoring: 2-4% van het factuurbedrag. Vaak kan de factoraar een lagere prijs bieden, omdat zij een lager risico loopt. De facturen worden immers vooraf goedgekeurd.
  • Inkoopgarantie met factoring: 2-5% van het factuurbedrag. Het specifieke bedrag hangt af van de situatie en de betaaltermijn van de opdrachtgever. 


Factoring aanvragen

Als adviseur of kredietspecialist kan je eenvoudig digitaal een aanvraag indienen voor factoring bij meerdere partijen. Een overzicht van de aanbieders vind je in de Marketplace van Fyndoo Advise. Wil je weten of factoring als financieringsoplossing past bij jouw klant? En wat het effect is als hij direct beschikt over zijn geld? Maak dan gebruik van de prognosemodule van Fyndoo Advise. 

Maak je nog geen gebruik van Fyndoo Advise? Kijk dan hier voor meer informatie of neem contact met ons op!

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Svea Finans.