3 opties om liquiditeit op peil te houden

78% van de ondernemers heeft een liquiditeitsprobleem of verwacht dit te krijgen blijkt uit een peiling* van Stichting MKB Financiering en ONL voor ondernemers. Slechts een klein deel hiervan geeft aan dat zij met deze problematiek terecht kunnen bij een bank.


Als financieel adviseur onderscheid je je in deze tijd door actief mee te denken met jouw klant. Dat vraagt soms creativiteit. Hoe help je een ondernemer om zijn liquiditeit op peil te houden?


Liquiditeit op peil houden


Actief debiteurenbeleid

Het voeren van een actief debiteurenbeleid kan een enorme impact hebben op de liquiditeitspositie. Fyndoo Advise berekent op basis financiële gegevens de debiteurentermijn per periode uit. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van historische trends om een voorspelling te doen binnen de prognosescenario's. Kijk eens of deze termijn matcht met de betaalcondities zoals afgesproken met klanten. Ligt deze in werkelijkheid hoger? Simuleer dan eens het liquiditeitseffect van wanneer klanten actief worden benaderd om binnen de afgesproken termijn te betalen. Je zult verstelt staan van de impact!


Factoring

Er zijn alternatieve financiers die factoring aanbieden. Concreet betekent dit dat zij de vorderingen bij een ondernemer 'opkopen'. Dit kost een bedrijf een percentage van het openstaande debiteurenbedrag en in ruil daarvoor worden debiteuren ‘gekapitaliseerd’. Hiermee verschuift dit op de balans van debiteuren naar liquide middelen. In de kredietaanvraagmodule van Fyndoo Advise zijn diverse factoring aanbieders opgenomen waar je direct een aanvraag kunt doen.


Alternatieve verdienmodellen

Indien er sprake is van contante verkopen, dan is er feitelijk geen of minimaal sprake van debiteuren. Dit geldt bijvoorbeeld voor kapsalons en schoonheidsspecialisten, sectoren die hard getroffen worden door de Corona crisis. Toch zijn er ook in dit geval mogelijkheden om omzet te genereren en zo de liquiditeitspositie enigszins op peil te houden. Bijvoorbeeld door te werken met een abonnementsmodel. Door klanten tegen aantrekkelijke voorwaarden vooruit te laten betalen, kan je je als ondernemer verzekeren van omzet en dus liquiditeit organiseren.


Heb je vragen over de werking van Fyndoo Advise? Stuur een e-mail naar onze servicedesk via support@fyndoo.com of bel met 088 - 77 88 920. Hier zit een team klaar om je verder te helpen.


* Meer over deze peiling en de resultaten vind je op Stichting MKB financiering.