Privacy statement

bedrijfsfinanciering-adviessoftware-fyndoo-advise

Privacy statement www.fyndoo.com

 

Dit is het privacystatement van Topicus.Finance B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63423715.

 

Topicus houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). 

 

Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

 

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website advisors.fyndoo.com verwerkt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden

 

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

  • indien je onze website bezoekt: jouw akkoord of weigering met betrekking tot het plaatsen van cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor jou. Meer hierover lees je in onze cookie statement;
  • wanneer je via het contact- of bel-me-terug formulier op onze website contact met ons zoekt: jouw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling op de hoogte te houden. 
  • Indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen Topicus en over onze diensten. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven via een link in de betreffende mailing. 
  • indien je een whitepaper aanvraagt: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om te verifiëren of het om een valide download gaat;

 

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

 

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, specificaties over het door u gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en kunt dit voorkomen door in de cookiebanner uitsluitend de noodzakelijke cookies aan te vinken. 
  • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

 

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies:

  • gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die je hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van jouw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de advertenties van Topicus zoveel mogelijk afstemmen op jouw profiel;
  • gegevens verwerkt die wij ophalen bij derden, waaronder bij social media bedrijven. Met behulp van deze gegevens kunnen wij, door profilering, je de voor jou relevante content laten zien op onze website. 
  • gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.

 

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kun je lezen in ons cookiestatement.

 

Cookies

Wij gebruiken de in ons cookiestatement genoemde cookies voor de daarin vermelde doeleinden.

 

Hier kun je zelf jouw cookie-instellingen (akkoord voor alle cookies of analytische en marketingcookies weigeren) bepalen en te allen tijde aanpassen. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies, kan er wel toe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt.

 

Let op: Wanneer je jouw toestemming ten aanzien van het plaatsen van bepaalde cookies intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van jouw gegevens, toen die toestemming er nog wel was. 

 

Cookies voor de integratie van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op de sociale netwerken van LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen je kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die je deelt. Wij hebben daar geen invloed op. 

Lees de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Google: https://policies.google.com/technologies/ads

 

Derden

Jouw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus ingeschakelde hostingpartijen, e-mailmarketingpartijen en data-analysebedrijven.

 

Deze door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Zij mogen de gegevens dus niet voor eigen doeleinden gebruiken.

De door Topicus ingeschakelde partijen kunnen partijen zijn uit de Verenigde Staten. Topicus is ermee bekend dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard en dat dit gevolgen heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens aan deze partijen. Topicus onderzoekt momenteel hoe zij dit het beste kan ondervangen, bijvoorbeeld door met deze partijen modelclausules af te spreken en daarnaast de gegevens te versleutelen. Als er duidelijkheid is over een definitieve oplossing, zal Topicus je hierover informeren via deze privacyverklaring.

 

Bewaartermijn

Topicus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen een aantal maanden zijn nadat uw verzoek is afgehandeld, tenzij jij je hebt heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen jouw gegevens voor dat doel worden bewaard tot het moment dat jij je hebt afgemeld. 

 

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren. 

 

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Beveiliging

De beveiliging van jouw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen. 

 

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

 

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie ziet. 

 

Je kunt jouw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG. 

 

Topicus.Finance B.V. 

Singel 25 

7411 HW Deventer

Telefoon: +31 570 662 662

E-mail: info@topicus.nl

 

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

 

Je hebt het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kun je indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vind je altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2020.