Vooruit kijken met Fyndoo Advise - Full Finance

In deze coronatijd leren we om niet te ver vooruit te kijken. Hoewel de nodige versoepelingen per 1 juli zijn ingevoerd, blijven het onzekere tijden. De economische voorspellingen zijn niet rooskleurig, maar over hoe groot de impact is zijn economen het niet eens. 

Voor ondernemers is het nu lastiger dan ooit om vooruit te kijken. Veel branches zijn volledig afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt. Een eventuele tweede intelligente lockdown kan alles weer helemaal op z’n kop zetten. Hoe relevant is het dan om vooruit te kijken? En hoe ga jij ze als accountant helpen? 


Marijke Stokvis is consultant ICT bij Full Finance Consultants. Full Finance adviseert accountants- en administratiekantoren op uiteenlopende vakgebieden. Als consultant ICT is Marijke gespecialiseerd in het slim inrichten van werkprocessen op accountantskantoren met Caseware. In deze blog deelt zij hoe accountants hun klanten kunnen helpen door vooruit te kijken met behulp van Fyndoo Advise.


Vooruitkijken helpt

Vooruitkijken is moeilijk. Dat was het al, maar de onzekerheid die corona met zich meebrengt maakt het bijna onmogelijk voor ondernemers in sommige branches. Toch is het belangrijk dat ze door hun accountant worden meegenomen in een realistische blik naar de toekomst. Want hoe ingewikkeld de situatie ook is, er zijn bij elke onderneming aspecten waar ze nog wel invloed op hebben óf het is tijd om knopen door te hakken en dat niet te ver vooruit te schuiven. Door de situatie goed in kaart te brengen, weten ondernemers waar ze aan toe zijn en krijgen ze voorzichtig grip op de situatie. 


Actuele data

Allereerst is het noodzakelijk om te beschikken over goede financiële data. De jaarrekening 2019 biedt een eerste uitgangspunt, maar we weten met z’n allen dat er in de tussentijd veel is gebeurd. Aanvullen met actuele gegevens is daarom essentieel. Ondernemers die hun administratie niet op orde hebben ervaren daar nu erg veel hinder van. Grijp dat aan als 'ideale' reden om die automatiseringsslag alsnog te gaan maken. 


Snelle prognose met Fyndoo Advise

Beschik je over de data, dan staan veel accountants voor een dilemma: hoe ga je om met die zwaar getroffen horecaklanten, theaters of detailhandel? Je wilt ze graag helpen, maar niet onnodig veel tijd en energie in een bodemloze put stoppen. Gelukkig biedt Fyndoo Advise een 5 minuten-prognose aan. 

Door de import van cijfers uit Caseware Working Papers naar Fyndoo Advise importeer je de financiële data eenvoudig. Na de import doorloop je zes stappen (o.a. omzet, personeelskosten, bedrijfskosten) waardoor een eerste indruk van de liquiditeitspositie bij jouw klant ontstaat. Je kunt vervolgens inzoomen op maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarniveau. Als de uitkomsten van de 5 minuten-prognose aanleiding geven tot verdere stappen, kun je de cijfers verder uitwerken. Uiteraard kun je verschillende scenario's naast elkaar zetten en een rapportage (vanuit het platform) bij de financier aanleveren. 


Grip

Door Fyndoo Advise krijgt een ondernemer inzicht in de vaste kosten en liquiditeitsontwikkeling en dat geeft inzicht. Aan welke knoppen kan nog gedraaid worden en wat is het effect? Welke liquiditeitsruimte biedt een betalingsregeling met crediteuren en moet de financier worden ingelicht? Welke belastingschulden staan nog open en wanneer ontstaat ruimte om die af te lossen? Uiteraard kan rekening worden gehouden met eventuele (nieuwe) NOW-uitkeringen, zodat een reëel beeld ontstaat over de liquiditeitspositie. 


Blijven monitoren

Het opstellen van een prognose in deze tijden is geen eenmalige actie. Een ondernemer door deze maanden helpen is het startpunt, maar blijf daarna ook een vinger aan de pols houden. De uitgestelde belastingen moeten uiteindelijk betaald worden en voor de NOW-regeling volgt een definitieve afrekening. Té ver vooruitkijken heeft geen zin, maar rekening houden met de toekomst is noodzakelijk.