In eerste jaar meer dan 100 miljoen aan financieringsaanvragen via Fyndoo Advise!

Het einde van 2020 is in zicht, tijd voor een terugblik op dit bijzondere jaar. Voor veel ondernemers een jaar met uitdagingen. Sectoren zijn hard geraakt door de coronacrisis, en dat heeft invloed op de bedrijfsvoering. Steunmaatregelen van de overheid helpen ondernemingen door deze periode, gecombineerd met flexibiliteit van geldverstrekkers als het gaat om terugbetalen van bestaande financieringen. Immers: Financiering is voor de meeste ondernemingen van groot belang. Het helpt ondernemingen groeien, of moeilijke periodes overbruggen.


Het Fyndoo-platform van Topicus staat centraal in de zakelijke financieringsketen. De belangrijkste spelers in de zakelijke financieringsmarkt gebruiken Fyndoo Advise om hen te ondersteunen bij het onderbouwen en opstellen van financieringsaanvragen. Op basis van data van deze financieringsaanvragen en ontwikkelingen op het platform delen we in dit artikel een aantal feiten, en blikken we vooruit.

In 2019 zijn we gestart met de financieringsaanvraagmodule in Fyndoo Advise. "We zijn ongelooflijk trots op het feit dat dit jaar meer dan 100 miljoen aan financieringen via ons platform is aangevraagd!", zo vertelt Michel Brinkhuis van Topicus. 


Financieringen in 2020

Een financiering wordt altijd aangevraagd met een bepaald doel. De financiering van een bedrijfspand voor eigen gebruik was dit jaar het meest voorkomende doel. Daarna investeerden ondernemers voornamelijk in groei en uitbreiding, gevolgd door bedrijfsmiddelen. Om zo'n doel te financieren is er de keuze uit verschillende financieringsvormen.

Bedrijfshypotheken bleken veruit het populairst, wanneer het gaat om aangevraagd obligo én in aantallen. Niet zo vreemd: een bedrijfspand is voor veel ondernemers het grootste asset op de balans. Van het totaal aangevraagde obligo maakte de bedrijfshypotheek op het platform ongeveer een derde uit. Een reguliere lening, voor bijvoorbeeld financiering van werkkapitaal of de aanschaf van een bedrijfsmiddel, staat op de tweede plaats. Ongeveer tien procent van de financieringsaanvragen werden gemaakt voor de aanvraag van een rekening courant.

Financiering van debiteuren en financiering voor onderzoek en ontwikkeling waren de minst populaire vormen: minder dan één procent van het aangevraagd obligo is gekoppeld aan een van deze twee doelen.

test

test

"Hoewel het Nederlandse financieringslandschap steeds meer aanbieders heeft, werd er voornamelijk gekozen voor financiering bij de bank. Op het Fyndoo-platform ging dit jaar 25% van de aanvragen naar niet-bancaire financiers.", aldus Brinkhuis. Hierbij valt te denken aan specialistische lease-partijen of factoringmaatschappijen. Daarbij werden er, in verhouding, ongeveer twee keer zoveel lease-aanvragen als factoringaanvragen ingediend.

Niet alleen in absolute aantallen is de bedrijfshypotheek in 2020 koploper. De mediaan van de financiering voor een bedrijfspand lag rond de 750.000 euro. Bij financieringsaanvragen voor groei en uitbreiding lag dat een stuk lager, namelijk op 500.000 euro. Voor een werkkapitaalfinanciering lag de mediaan op hetzelfde niveau.

test

Ontwikkelingen

Het financieringslandschap digitaliseert. Dit jaar zijn voor het eerst directe koppelingen gelegd met financiers. Wanneer een aanvraag vanuit Fyndoo Advise wordt verzonden, komt deze direct terecht in het verwerkende systeem van de geldverstrekker. Zo hoeven er geen gegevens meer overgetypt te worden. Dat zorgt voor meer efficiëntie. Een geldverstrekker hoeft minder tijd te besteden aan de beoordeling van de aanvraag, en kan daardoor de klant sneller uitsluitsel geven over de mogelijkheden.

In de laatste maanden van 2020 is er een duidelijke piek te zien in de financiering van zakelijke panden. De aanstaande verhoging van de overdrachtsbelasting voor investeringspanden lijkt daaraan gerelateerd. Daarnaast bleek op basis van ervaringen van onze aangesloten adviseurs dat het vinden van werkkapitaal, zeker met betrekking tot de hoge(re) tickets, in 2020 nog best lastig was. Dit komt wellicht vanwege het geringe aanbod. Hiertoe werd vaak een alternatieve route gekozen: door een bedrijfshypotheek af te sluiten op bedrijfspanden waarop geen financiering rustte, kon toch additionele liquiditeit gecreëerd worden; een fenomeen wat door banken ook wel 'fresh money' wordt genoemd.

De verwachting voor 2021 is dat er meer vraag zal zijn naar werkkapitaal- en groeifinanciering. Ondernemers zullen de coronacrisis snel achter zich willen laten, en financiering inzetten om met hun onderneming weer de weg omhoog te zoeken.