De financieel adviseur in een veranderend financieringslandschap

Een snel veranderend financieringslandschap; alternatieve vormen van financieren en de toenemende digitalisering en automatisering zorgen voor een verandering van het financieringsproces. Daarbij komt dat het zoeken naar en het verkrijgen van de juiste financiering voor de meeste ondernemers niet bepaald een taak is waar ze naar uitkijken. Wat betekent dit eigenlijk voor de rol van de financieel adviseur?


De financieringsbehoefte in cijfers

In Nederland heeft zo'n 14 procent van alle ZZP'ers een investerings- of financieringsbehoefte. Datzelfde geldt voor meer dan een kwart (27 procent) van alle MKB-ondernemingen. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemers deze financieringsbehoefte hebben, omdat zij willen investeren in bedrijfsmiddelen, werkkapitaal of de start van een bedrijf. 

Als ondernemers zich oriënteren op hoe ze hun investering kunnen financieren, wordt meestal advies ingewonnen bij de bank. Dat doet 51 procent van de ondernemers. Daarnaast oriënteert 46% van de ondernemers zich online, en daarna volgen respectievelijk de financieel adviseur, accountant en boekhouder. 


Keuze van financiering

Welke vorm van financiering de ondernemer kiest, wordt vooral gebaseerd op de kosten en het rentepercentage. Ook vinden zij het belangrijk dat ze de financiering begrijpen. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat er heel wat financieringsvormen zijn die onbekendheid genieten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kredietunies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en online flitskredieten.


De financieel adviseur

Genoemde veranderingen in het financieringslandschap enerzijds en de behoeften vanuit de ondernemer anderzijds, maken de verwachtingen ten aanzien van de adviseur duidelijk; het begrijpelijk maken van de verschillende financieringsvormen.

Deze rol wordt steeds belangrijker. Er komen steeds meer alternatieve financiers, met elk hun eigen karakteristieke financieringsproducten. Als adviseur kan je de ondernemer helpen door uit te leggen wat deze vormen betekenen voor de ondernemer en uiteraard ook de weg wijzen in een almaar groeiend financieringsbos. Voor adviseurs wordt het daarom belangrijker zich te positioneren als dé financieringsspecialist die de ondernemer op een breder palet aan mogelijkheden kan wijzen dan de bank kan doen.


Fyndoo Advise

Fyndoo Advise kan je helpen een financieringsplan uit te werken. Snel en duidelijk. Benieuwd hoe? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!