Automatische prognoses voor een verdiepend klantgesprek

Nu de feestdagen achter ons liggen en het werkende leven weer op stoom komt, heb je waarschijnlijk ook de eerste klantgesprekken weer gepland staan. Samen maak je de balans op; wat heeft 2019 in financieel opzicht gebracht? De rasechte ondernemer kijkt echter liever vooruit; Wat gaat 2020 brengen?


In de praktijk blijkt het een tijdrovende klus te zijn om met eigen formules en macro’s goede prognoses op te stellen voor je klant waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Een alternatief zijn de prognoses die volautomatisch worden gegenereerd binnen onze software. Maar hoe gebruik je deze eigenlijk efficient?


Hoe werkt een automatische prognose?

De prognoses binnen Fyndoo Advise werken op basis van vaste rekenregels. Die regels herkennen bijvoorbeeld een trend in de omzet en trekken die trend door. Of ze relateren de groei van de bedrijfskosten aan recente inflatiecijfers. De verkoopkosten worden doorgetrokken, waarbij een seizoenspatroon op maandbasis behouden kan blijven. 

Je bepaalt als adviseur zelf welke regels er worden toegepast. Je kunt gebruikmaken van de standaardprognose, of je kiest een basisprognose zonder rekenregels waarbij je zelf kiest welke trends je gaat toepassen. Een andere optie is gebruik te maken van een vooringevulde prognose, waarbij je alleen nog hoeft te fine-tunen. Als adviseur bewaak je op deze manier dat alle prognoses die je maakt gebaseerd zijn op dezelfde rekenregels en uitgangspunten. Daarnaast scheelt het je heel veel handwerk en daarmee tijd. Terwijl je van enorme waarde bent voor de ondernemer!


Wat kan je met deze prognoses?

Het verhogen van de omloopsnelheid, het verlagen van de kosten of groeien in personeel. Als ondernemer zijn er veel knoppen waaraan je kunt draaien om je bedrijf te verbeteren. Maar wat is het effect van deze wijzigingen voor de financiele toekomst?

De heldere dashboards die je in Fyndoo Advise genereert bieden je een uitstekend overzicht om een-op-een met je klant te bespreken. Zo kan je hem helpen bij de keuzes die hem of haar dit jaar te wachten staan. Is het -met die lage rentestand- bijvoorbeeld verstandig om huidige financieringen te herzien? En wat betekent een stijging van de omzet voor wat jouw klant verdient? Zo zorg je voor die verdiepingsslag in het gesprek met jouw klant.


Vragen over Fyndoo? 

Heb je vragen over de werking van deze prognoses of wil je meer weten over Fyndoo Advise zelf? Mail ons of bel met +31 88 - 77 88 920.